ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2557
ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode


ข่าวประกาศ
 

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 
 
ครู เจ้าหน้าที่ : 3
bangorn[3361][61.19.124.36]
61.19.124.36

วรพจน์   ศรีเมือง[61.19.124.36]
61.19.124.36

wadpol[4560][61.19.124.36]
61.19.124.36

ตรวจสอบผลการเรียน
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
เข้าตรวจสอบล่าสุด
5521041005
[2015-03-02 11:56:20]
5631021090
[2015-03-02 11:56:19]
5731011100
[2015-03-02 11:55:47]
5621063031
[2015-03-02 11:55:15narikt]
5621031002
[2015-03-02 11:55:03]
5521045024
[2015-03-02 11:52:30]
5621063011
[2015-03-02 11:52:03narikt]
5631042058
[2015-03-02 11:52:01]
5631011034
[2015-03-02 11:48:16]
5521063016
[2015-03-02 11:46:08]
5721010067
[2015-03-02 11:44:56]
5522011100
[2015-03-02 11:42:18]
5721210028
[2015-03-02 11:39:50]
5721060038
[2015-03-02 11:36:27]
5421042386
[2015-03-02 11:35:38]
5521041085
[2015-03-02 11:35:00]
5722010093
[2015-03-02 11:33:40]
5721010058
[2015-03-02 11:32:08]
5631011033
[2015-03-02 11:30:16]
5629010010
[2015-03-02 11:28:38]
Online
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
 
บุคคลทั่วไป Online
66.249.79.31
66.249.79.23
66.249.79.23
66.249.79.23
66.249.79.23
66.249.79.23
66.249.79.15
66.249.79.15
66.249.79.15
66.249.79.133
66.249.71.8
66.249.71.55
66.249.71.38
66.249.71.246
66.249.71.239
66.249.71.239
66.249.71.237
66.249.71.237
66.249.71.236
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.223
66.249.71.220
66.249.71.219
66.249.71.206
66.249.71.206
66.249.71.206
66.249.71.206
66.249.71.206
66.249.71.206
66.249.71.206
66.249.71.206
66.249.71.206
66.249.71.202
66.249.71.202
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.189
66.249.71.136
66.249.71.122
66.249.71.12
66.249.71.105
61.19.124.36
54.159.156.181
202.29.231.201
188.165.15.66
188.165.15.37
188.165.15.224
188.165.15.212
188.165.15.204
188.165.15.204
188.165.15.188
188.165.15.188
188.165.15.188
188.165.15.110
185.10.104.195
185.10.104.130
180.76.6.66
180.76.6.65
180.76.6.65
180.76.6.65
180.76.6.64
180.76.6.64
180.76.6.64
180.76.6.63
180.76.6.63
180.76.6.62
180.76.6.62
180.76.6.61
180.76.6.61
180.76.6.60
180.76.6.59
180.76.6.59
180.76.6.58
180.76.6.58
180.76.6.57
180.76.6.57
180.76.6.57
180.76.6.57
180.76.6.57
180.76.6.57
180.76.6.57
180.76.6.57
180.76.6.56
180.76.6.56
180.76.6.56
180.76.6.55
180.76.6.54
180.76.6.54
180.76.6.54
180.76.6.54
180.76.6.54
180.76.6.54
180.76.6.54
180.76.6.53
180.76.6.52
180.76.6.52
180.76.6.51
180.76.6.50
180.76.6.50
180.76.6.49
180.76.6.49
180.76.6.49
180.76.6.49
180.76.6.49
180.76.6.49
180.76.6.48
180.76.6.48
180.76.6.47
180.76.6.47
180.76.6.43
180.76.6.42
180.76.6.41
180.76.6.41
180.76.6.41
180.76.6.41
180.76.6.41
180.76.6.41
180.76.6.40
180.76.6.37
180.76.6.37
180.76.6.37
180.76.6.36
180.76.6.36
180.76.6.29
180.76.6.28
180.76.6.28
180.76.6.28
180.76.6.28
180.76.6.28
180.76.6.28
180.76.6.233
180.76.6.232
180.76.6.231
180.76.6.231
180.76.6.231
180.76.6.231
180.76.6.231
180.76.6.231
180.76.6.225
180.76.6.225
180.76.6.225
180.76.6.225
180.76.6.225
180.76.6.225
180.76.6.213
180.76.6.213
180.76.6.213
180.76.6.213
180.76.6.21
180.76.6.21
180.76.6.21
180.76.6.21
180.76.6.21
180.76.6.21
180.76.6.21
180.76.6.21
180.76.6.20
180.76.6.20
180.76.6.17
180.76.6.17
180.76.6.17
180.76.6.16
180.76.6.16
180.76.6.16
180.76.6.158
180.76.6.158
180.76.6.158
180.76.6.158
180.76.6.158
180.76.6.158
180.76.6.157
180.76.6.157
180.76.6.157
180.76.6.156
180.76.6.156
180.76.6.155
180.76.6.155
180.76.6.155
180.76.6.155
180.76.6.155
180.76.6.155
180.76.6.154
180.76.6.154
180.76.6.154
180.76.6.154
180.76.6.154
180.76.6.154
180.76.6.153
180.76.6.153
180.76.6.153
180.76.6.153
180.76.6.153
180.76.6.153
180.76.6.152
180.76.6.151
180.76.6.151
180.76.6.150
180.76.6.150
180.76.6.150
180.76.6.150
180.76.6.150
180.76.6.149
180.76.6.148
180.76.6.148
180.76.6.148
180.76.6.148
180.76.6.147
180.76.6.147
180.76.6.147
180.76.6.146
180.76.6.145
180.76.6.145
180.76.6.145
180.76.6.145
180.76.6.145
180.76.6.144
180.76.6.144
180.76.6.143
180.76.6.143
180.76.6.142
180.76.6.141
180.76.6.141
180.76.6.140
180.76.6.140
180.76.6.140
180.76.6.14
180.76.6.14
180.76.6.14
180.76.6.14
180.76.6.14
180.76.6.139
180.76.6.139
180.76.6.138
180.76.6.138
180.76.6.138
180.76.6.138
180.76.6.137
180.76.6.137
180.76.6.136
180.76.6.135
180.76.6.135
180.76.6.135
180.76.6.133
180.76.6.133
180.76.6.132
180.76.6.132
180.76.6.132
180.76.6.132
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.131
180.76.6.130
180.76.6.130
180.76.6.130
180.76.6.130
179.217.104.179
176.31.239.91
157.55.39.37
157.55.39.37
157.55.39.37
157.55.39.37
157.55.39.230
157.55.39.230
157.55.39.230
157.55.39.230
157.55.39.162
110.169.52.174
 Smart Device
110.169.52.174
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.3; D5303 Build/19.1.1.A.0.165) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.109 Mobile Safari/537.36

61.19.124.36
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; th-th; SAMSUNG SM-G7102 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/1.5 Chrome/28.0.1500.94 Mobile Safari/537.36


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
แผนที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ GPS X=104.318400 Y=15.109538
  เวลาสร้างหน้านี้ 1.4342752 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.