ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2557
ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode


ข่าวประกาศ
 

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 
 
ครู เจ้าหน้าที่ : 0
ตรวจสอบผลการเรียน
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
เข้าตรวจสอบล่าสุด
5632011357
[2014-11-29 04:21:02]
5631021116
[2014-11-29 04:20:29]
5721010012
[2014-11-29 04:18:53]
5521011393
[2014-11-29 04:17:21]
5521061004
[2014-11-29 04:16:39]
5521011365
[2014-11-29 04:12:01]
5631221005
[2014-11-29 04:07:49]
5631211307
[2014-11-29 03:55:04]
5631041058
[2014-11-29 03:54:49]
5721010024
[2014-11-29 03:54:31]
5632011350
[2014-11-29 03:52:08]
5631081049
[2014-11-29 03:47:42]
5631042014
[2014-11-29 03:40:56]
5622011120
[2014-11-29 03:40:18]
5721010005
[2014-11-29 03:37:22]
5521011008
[2014-11-29 03:37:06]
5631211011
[2014-11-29 03:36:43]
5631042316
[2014-11-29 03:34:19]
5632043011
[2014-11-29 03:30:57]
5724020017
[2014-11-29 03:21:33]
Online
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
 
บุคคลทั่วไป Online
66.249.79.81
66.249.79.67
66.249.79.59
66.249.79.59
66.249.79.158
66.249.77.44
66.249.77.232
66.249.77.23
66.249.77.23
66.249.77.23
66.249.77.191
66.249.77.191
66.249.77.191
66.249.77.191
66.249.77.191
66.249.77.191
66.249.77.191
66.249.77.191
66.249.77.191
66.249.77.181
66.249.77.181
66.249.77.181
66.249.77.181
66.249.77.181
66.249.77.181
66.249.77.181
66.249.77.181
66.249.77.181
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.161
66.249.77.151
66.249.77.151
66.249.77.151
66.249.77.111
66.249.71.59
66.249.71.37
66.249.71.37
66.249.71.37
66.249.71.37
66.249.71.37
66.249.71.254
66.249.71.248
66.249.71.234
66.249.71.222
66.249.71.196
66.249.71.19
66.249.71.19
66.249.71.19
66.249.71.19
66.249.71.19
66.249.71.19
66.249.71.19
66.249.71.19
66.249.71.163
66.249.71.142
66.249.71.13
66.249.71.13
66.249.71.13
66.249.71.13
66.249.71.12
66.249.71.12
54.91.49.40
207.46.13.87
207.46.13.2
207.46.13.2
207.46.13.2
207.46.13.2
188.165.15.99
188.165.15.84
188.165.15.84
188.165.15.84
188.165.15.84
188.165.15.84
188.165.15.84
188.165.15.165
188.165.15.119
188.165.15.119
180.76.6.66
180.76.6.66
180.76.6.66
180.76.6.65
180.76.6.65
180.76.6.65
180.76.6.64
180.76.6.64
180.76.6.63
180.76.6.62
180.76.6.61
180.76.6.61
180.76.6.59
180.76.6.59
180.76.6.59
180.76.6.57
180.76.6.56
180.76.6.56
180.76.6.56
180.76.6.55
180.76.6.55
180.76.6.53
180.76.6.52
180.76.6.49
180.76.6.48
180.76.6.48
180.76.6.45
180.76.6.44
180.76.6.42
180.76.6.40
180.76.6.40
180.76.6.40
180.76.6.40
180.76.6.40
180.76.6.40
180.76.6.36
180.76.6.36
180.76.6.28
180.76.6.233
180.76.6.232
180.76.6.232
180.76.6.231
180.76.6.231
180.76.6.231
180.76.6.230
180.76.6.230
180.76.6.213
180.76.6.20
180.76.6.17
180.76.6.17
180.76.6.17
180.76.6.159
180.76.6.158
180.76.6.157
180.76.6.157
180.76.6.155
180.76.6.154
180.76.6.154
180.76.6.153
180.76.6.153
180.76.6.153
180.76.6.152
180.76.6.152
180.76.6.152
180.76.6.149
180.76.6.149
180.76.6.147
180.76.6.146
180.76.6.146
180.76.6.145
180.76.6.144
180.76.6.143
180.76.6.143
180.76.6.142
180.76.6.142
180.76.6.141
180.76.6.140
180.76.6.139
180.76.6.139
180.76.6.138
180.76.6.135
180.76.6.135
180.76.6.135
180.76.6.135
180.76.6.134
180.76.6.134
180.76.6.133
180.76.6.133
180.76.6.132
180.76.6.131
157.55.39.6
157.55.39.6
157.55.39.100
157.55.39.100
 Smart Device

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
แผนที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ GPS X=104.318400 Y=15.109538
  เวลาสร้างหน้านี้ 1.1766372 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.