ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2557
ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode


ข่าวประกาศ
 

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 
 
ครู เจ้าหน้าที่ : 4
พีรรัชฏากรณ์   สุดประเสริฐ[]
61.19.124.36

สุจีรา   ภู่ธราภรณ์[61.19.124.36]
61.19.124.36

ekkapop[4675][61.19.124.36]
61.19.124.36

cp[1984][61.19.124.36]
61.19.124.36

ตรวจสอบผลการเรียน
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
เข้าตรวจสอบล่าสุด
5622014083
[2014-10-31 10:55:08rqapoz]
5621041027
[2014-10-31 10:54:24]
5631041078
[2014-10-31 10:52:14]
5522012014
[2014-10-31 10:51:15]
5621011067
[2014-10-31 10:49:42]
5622011147
[2014-10-31 10:48:10]
5621021078
[2014-10-31 10:47:59]
5722010004
[2014-10-31 10:44:05]
5721010165
[2014-10-31 10:43:10]
5632021044
[2014-10-31 10:41:04]
5321011156
[2014-10-31 10:40:52]
5721010202
[2014-10-31 10:40:11]
5721010166
[2014-10-31 10:39:42]
5621041088
[2014-10-31 10:39:05]
5721010151
[2014-10-31 10:38:34]
5721010079
[2014-10-31 10:33:23]
5631211072
[2014-10-31 10:33:02]
5622011120
[2014-10-31 10:31:49]
5721040078
[2014-10-31 10:28:37]
5731041059
[2014-10-31 10:26:39]
Online
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
 
บุคคลทั่วไป Online
66.249.79.81
66.249.79.4
66.249.79.146
66.249.79.146
66.249.79.146
66.249.79.146
66.249.79.146
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.79.130
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.6
66.249.77.6
66.249.77.6
66.249.77.6
66.249.77.242
66.249.77.232
66.249.77.232
66.249.77.181
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.151
61.19.124.36
61.19.124.36
61.19.124.36
54.91.47.154
49.230.137.143
180.76.6.65
180.76.6.64
180.76.6.63
180.76.6.60
180.76.6.59
180.76.6.56
180.76.6.53
180.76.6.48
180.76.6.44
180.76.6.36
180.76.6.233
180.76.6.232
180.76.6.225
180.76.6.21
180.76.6.20
180.76.6.158
180.76.6.155
180.76.6.152
180.76.6.151
180.76.6.144
180.76.6.140
180.76.6.139
180.76.6.136
180.76.6.133
157.55.39.15
1.47.8.99
1.46.68.127
 Smart Device
1.46.68.127
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; th-th; GT-I8160 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1

49.230.137.143
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; th-th; iris405+ Build/iris405+) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30

1.47.8.99
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; SM-G7102 Build/JLS36C) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.114 Mobile Safari/537.36


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
แผนที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ GPS X=104.318400 Y=15.109538
  เวลาสร้างหน้านี้ 1.5132120 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.