ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2557
ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode


ข่าวประกาศ
 

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 
 
ครู เจ้าหน้าที่ : 1
register[6933][61.19.124.36]
61.19.124.36

ตรวจสอบผลการเรียน
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
เข้าตรวจสอบล่าสุด
5731023009
[2014-10-25 16:23:18]
5621062027
[2014-10-25 16:22:16]
5639011026
[2014-10-25 16:21:05]
5522014170
[2014-10-25 16:18:21]
5621061033
[2014-10-25 16:06:15]
5727010002
[2014-10-25 16:02:57]
5731051114
[2014-10-25 16:00:40]
5731211051
[2014-10-25 15:54:33]
5731041049
[2014-10-25 15:50:15]
5521062029
[2014-10-25 15:49:38]
5732011038
[2014-10-25 15:48:57]
5732011022
[2014-10-25 15:46:45]
5731051086
[2014-10-25 15:45:54]
5732011031
[2014-10-25 15:45:40]
5721060049
[2014-10-25 15:40:12]
5631051012
[2014-10-25 15:37:17]
5524021007
[2014-10-25 15:35:10]
5521011312
[2014-10-25 15:34:48]
5729010037
[2014-10-25 15:33:00]
5621062022
[2014-10-25 15:32:34]
Online
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
 
บุคคลทั่วไป Online
66.249.84.95
66.249.82.95
66.249.79.4
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.30
66.249.79.22
66.249.79.22
66.249.79.22
66.249.79.22
66.249.79.22
66.249.79.14
66.249.79.14
66.249.79.14
66.249.79.14
66.249.79.14
66.249.79.14
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.77.78
66.249.77.76
66.249.77.76
66.249.77.76
66.249.77.76
66.249.77.68
66.249.77.44
66.249.77.242
66.249.77.242
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.161
66.249.77.13
66.249.77.111
54.82.82.201
207.46.13.44
188.165.15.95
188.165.15.60
188.165.15.36
188.165.15.36
188.165.15.241
188.165.15.241
188.165.15.234
188.165.15.233
188.165.15.233
188.165.15.21
188.165.15.21
188.165.15.207
188.165.15.207
188.165.15.207
188.165.15.10
188.165.15.10
188.165.15.10
188.165.15.10
180.76.6.66
180.76.6.63
180.76.6.63
180.76.6.63
180.76.6.61
180.76.6.59
180.76.6.53
180.76.6.51
180.76.6.232
180.76.6.231
180.76.6.230
180.76.6.21
180.76.6.21
180.76.6.17
180.76.6.16
180.76.6.158
180.76.6.158
180.76.6.156
180.76.6.152
180.76.6.146
180.76.6.139
180.76.6.139
180.76.6.136
180.76.6.133
180.76.6.130
157.55.39.145
157.55.39.142
110.77.236.225
110.171.44.168
110.171.200.118
1.46.229.40
 Smart Device
110.171.44.168
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; th-th; GT-I8160L Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30

1.46.229.40
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; th-th; GT-S6102 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
แผนที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ GPS X=104.318400 Y=15.109538
  เวลาสร้างหน้านี้ 1.5625589 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.